Privaatsustingimused

 

Kõik ametrin.ee külastajatega (klientidega) seotud ja salvestatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning ei jagata kolmandate isikutega.

Kliendi soovil/nõudmisel kustutatakse kliendi andmed ametrin.ee kliendibaasist.